Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ


Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού (Ε.Π.Α.) της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μέσω της ιστοσελίδας μας μπορείτε να ενημερωθείτε για το νομικό πλαίσιο, τη σύσταση, αρμοδιότητες και λειτουργία της Ε.Π.Α, καθώς και τις πρόσφατες αποφάσεις της Ε.Π.Α. Παρέχεται επίσης ενημέρωση για θέματα που αφορούν το κοινοτικό κεκτημένο και άλλες διεθνείς εξελίξεις στον τομέα του ανταγωνισμού. Στις σελίδες μας θα βρείτε επίσης τα έντυπα με οδηγίες για την υποβολή καταγγελιών και γνωστοποιήσεων, καθώς και συνδέσμους με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Εθνικές Επιτροπές Προστασίας του Ανταγωνισμού.

Οι σελίδες μας εμπλουτίζονται συνεχώς, με νέα τρέχοντα θέματα που απασχολούν την Ε.Π.Α. καθώς και νέες αποφάσεις, έρευνες και εξελίξεις σε σχέση με το νομικό πλαίσιο που διέπει την Ε.Π.Α.


Τελευταία Νέα


ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: Καθορισμός κριτηρίων για την κατά προτεραιότητα εκτέλεση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο (δικαιοδοσία δυνάμει του άρθρου 9(2)(γ) του νόμου 33/64) με απόφασή του στην Αίτηση αρ. 1/2024, έκρινε νομικά ορθή την ερμηνεία του Εφετείου σχετικά με το Άρθρο 9(4) και (5) του Περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου 13(Ι)/08

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση κοινού ελέγχου της SOFT ONE TECHNOLOGIES A.E. από τις RUCIO INVESTMENT S.À.R.L., ROCINANTE INVESTMENTS S.A R.L. και GREY SQUIRREL SERVICES LTD

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού και Αστυνομίας Κύπρου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρακτική άσκηση στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εντερσοφτ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Λογισμικού και Υπηρεσιών από τις Rucio Investment S.à r.l. και Olympia Group Ltd, μέσω της Unity Holding Company Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία

Παράταση προθεσμίας για υποβολή απόψεων και εισηγήσεων σε σχέση με τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: Προσχέδιο νομοσχεδίου που τιτλοφορείται «ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024»

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από την OEP Capital Advisors, L.P. εταιρειών και περιουσιακών στοιχείων της TechnipFMC Plc

Κοινοποίηση συγκέντρωσης από τις εταιρείες COLUMBIA TECHNOLOGY LTD και SITA B.V. αναφορικά με τη δημιουργία της επιχείρησης SMARTSEA LIMITED

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο (Δευτεροβάθμια Δικαιοδοσία) με απόφασή του στην Έφεση αρ. 92/2018 ημερομηνίας 02/04/2024, απέρριψε την έφεση του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου

  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου