Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Αρχείο - Νέα
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Hide details for 20142014

 • Προκήρυξη Διαγωνισμού για τη μίσθωση υπηρεσιών νομικού συμβούλου της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού
 • ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 • Προκήρυξη Διαγωνισμού για τη μίσθωση υπηρεσιών νομικού συμβούλου της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών Aphrodite Holdings Ltd και Aphrodite Hills (Lakkos toy Frangou) Ltd από την εταιρεία Iperi Properties Ltd.
 • Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει τα κριτήρια της κατά προτεραιότητας εξέτασης υποθέσεων της
 • Πρωτόκολλο συνεργασίας με την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού
 • «Η σημασία του ανταγωνισμού σε περιόδους οικονομικής κρίσης»
 • Προσωρινή διακοπή τηλεφωνικής επικοινωνίας
 • ΩΡΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ 2/1/2014
 • ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ αναφορικά με τον καθορισμό των κριτήριων για την κατά προτεραιότητα εξέταση υποθέσεων από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, δυνάμει του άρθρου 23Α(2) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έχει κοινοποιήσει Εκθέσεις Αιτιάσεων στην εταιρεία Daimler AG και στην εταιρεία Cyprus Import Corporation Ltd αναφορικά με πιθανολογούμενες παραβάσεις του Νόμου
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έχει κοινοποιήσει Εκθέσεις Αιτιάσεων στις εταιρείες ExxonMobil Cyprus Ltd, Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ, Petrolina Holdings (Public) Ltd και Lukoil Cyprus Ltd, αναφορικά με εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενες παραβάσεις των περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Απόφαση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού για τη διενέργεια τομεακής έρευνας στον κλάδο των πετρελαιοειδών
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με την απόφασή της με αρ.42/2014 επέβαλε στην εταιρεία Παγκύπριος Οργανισμός Αγελαδοτρόφων (ΠΟΑ) Δημόσια Λτδ πρόστιμο συνολικού ύψους €2.100.000 για παράβαση των άρθρων 3(1)(α), 3(1)(β) και 6(1)(α) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 στο πλαίσιο εξέτασης της αυτεπάγγελτης έρευνας που είχε διεξαχθεί εναντίον του Π.Ο.Α.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου της Payzone Ελλάς ΑΕ από την ΟΠΑΠ ΑΕ.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Pioneer DJ Corporation από την εταιρεία KKR & Co, L.P., μέσω της θυγατρικής της PDJ Holdings Co., Ltd.
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΏΝ LANITIS BROS LTD ΚΑΙ CHARALAMBIDES CHRISTIS LTD
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία της επιχείρησης Amathina Holdings Ltd από τις εταιρείες Amathus Public Ltd και Elerfield Holdings Ltd και τον Όμιλο Εταιρειών Muskita για τη χρηματοδότηση της αγοράς του Amathus Beach Hotel στην Λεμεσό μέσω της εταιρείας Amathina Luxury Hotels Ltd
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την από κοινού απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Africa Internet Holding GmbH από τις εταιρείες Mobile Telephone Networks Holdings (Pty) Ltd, Millicom International Cellular S.A. και Rocket Internet Holding GmbH
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας FIPAL S.A.S. και της εταιρείας Carita International S.A. από την L’Oreal S.A.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά των δραστηριοτήτων της λιανικής τραπεζικής της εταιρείας CITIBANK INTERNATIONAL PLC στην Ελλάδα και του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Diners Club of Greece Finance Company SA, από την εταιρεία Alpha Τράπεζα Ανώνυμος Εταιρεία
 • Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με απόφασή της κηρύσσει τη συγκέντρωση των εταιρειών Proteas Press Ltd, Ι.Γ. Κασουλίδης & Υιός Λτδ και Litho Web Ltd για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης, συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς υπό την επιφύλαξη μίας σειράς από όρους και δεσμεύσεις που ανέλαβαν έναντί της, οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση της KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab από την Ernst &Young Europe LLP, μέσω της Ernst & Young P/S
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της AIGLE CAPITAL SAS από την QUALIUM INVESTISSEMENT SAS
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση των «ACE» laundry aids (βοηθήματα πλύσης ρούχων) μέρος της επιχείρησης της The Procter & Gamble Company από την Fater S.p.A.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Ahrenkiel Shipmanagement (Cyprus) Ltd από την εταιρεία Marship Investments Ltd
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της International Lease Finance Corporation από την AerCap Holdings NV, μέσω της θυγατρικής της AerCap Ireland Ltd
 • Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έχει κοινοποιήσει Εκθέσεις Αιτιάσεων στις εταιρείες JCC Payment Systems Limited, Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, Marfin Popular Bank Public Co Ltd, Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, USB Bank Plc, Alpha Bank Cyprus Ltd, Emporiki Bank Cyprus Limited, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ, Societe Generale Cyprus Ltd και Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ, αναφορικά με εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενες παραβάσεις των περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014
 • Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έχει κοινοποιήσει Έκθεση Αιτιάσεων στην εταιρεία ΛΑΛΙΖΑΣ Α.Ε. αναφορικά με πιθανολογούμενες παραβάσεις των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014
 • Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έχει αποστείλει Εκθέσεις Αιτιάσεων στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και στον όμιλο Forthnet Α.Ε αναφορικά με εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενες παραβάσεις του Νόμου
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της GCS Holding B.V. από την Ingenico S.A.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της Miteco AG και στοιχείων ενεργητικού της Miteco Italia S.r.l. από την Tetra Laval Holdings & Finance SA.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Shwarzmeer Und Ostsee Versicherungs-Aktiengesellschaft Sovag από την εταιρεία Gazprom Germania GmbH
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Frank Mohn AS από την εταιρεία Alfa Laval Nordic AS
 • Προκήρυξη Διαγωνισμών για τη μίσθωση υπηρεσιών νομικών συμβούλων της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας CTC-ARI (F&B) Limited από την Aer Rianta International (Middle East) W.L.L.
 • Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά μέρους του μετοχικού κεφαλαίου της Μακεδονική Βιομηχανία Γάλακτος- ΜΕΒΓΑΛ- Ανώνυμος Εταιρεία από την Δέλτα Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Cablenet Communication Systems Ltd από την GO Plc.
 • Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έχει κοινοποιήσει Έκθεση Αιτιάσεως προς την εταιρεία Hermes Airports Ltd αναφορικά με πιθανολογούμενη παράβαση του Νόμου
 • Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έχει κοινοποιήσει Έκθεση Αιτιάσεων στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου αναφορικά με πιθανολογούμενες παραβάσεις του Νόμου.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Cyprus Development Bank Public Company Ltd από τις εταιρείες Dayarona Trading Ltd και Loramina Trading Ltd.
 • Συγκέντρωση των εταιρειών Proteas Press Ltd, Ι.Γ Κασουλίδης & Υιος Λτδ και Litho Web Ltd αναφορικά με τη δημιουργία κοινής επιχείρησης
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Middle East Internet Holding S.a.r.l. από την MTN (Dubai) Ltd
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της CTC-ARI (Holdings) Limited από την Aer Rianta International (Middle East) W.L.L.
 • Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι θα εκδίδει Δελτία Τύπου προς ενημέρωση του κοινού σχετικά με την κοινοποίηση Εκθέσεων Αιτιάσεων προς επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων αναφορικά με πιθανολογούμενες παραβάσεις των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία κοινής επιχείρησης από τις εταιρείες CGG Holding BV και OOO SCF GEO
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Lekki International Container Terminal Services LFTZ Enterprise από την CMA Terminals S.A.S.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά της Beech Holdings LLC από την εταιρεία Textron Inc.
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PANICOS THEO HADJIGEORGIOU & CO LTD ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 • Show details for 20132013
  Show details for 20122012
  Show details for 20112011
  Show details for 20102010
  Show details for 20092009
  Show details for 20082008
  Show details for 20072007
  Show details for 20062006
  Show details for 20052005
  Show details for 20042004
  Show details for 20032003
  Show details for 20022002


    Twitter Icon  Facebook Icon

  Cartel Hotline

  Αποφάσεις Επιτροπής

  whistleblowers

  Κριτήρια Προτεραιότητας

  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

  Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

  Δημόσια Διαβούλευση

  Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

  Δημόσιες Συμβάσεις

  Καν' το Ηλεκτρονικά

  Ενημέρωσέ με

  Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

  Περί Κϋπρου