Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΏΝ LANITIS BROS LTD ΚΑΙ CHARALAMBIDES CHRISTIS LTD
30/10/2014


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ), στο πλαισίων των αρμοδιοτήτων της απεφάσισε, στη βάση των προνοιών του άρθρου 31 των περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014, να διενεργήσει επί τόπου έρευνα στα γραφεία και υποστατικά των επιχειρήσεων LANITIS BROS LTD ΚΑΙ CHARALAMBIDES CHRISTIS LTD.

Η εν λόγω έρευνα διενεργήθηκε στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης έρευνας της ΕΠΑ για διερεύνηση της αγοράς του φρέσκου παστεριωμένου, υψηλής παστερίωσης και μακράς διάρκειας αγελαδινού γάλακτος -λευκού, αρωματισμένου, με επιπλέον ασβέστιο, με, χωρίς ή μειωμένη λακτόζη, γάλακτος (ροφήματος) εμπλουτισμένου με πρεβιοτικά και αρωματισμένου- και ειδικότερα της παραγωγής, διάθεσης και εμπορίας αυτών στην κυπριακή αγορά και του ενδεχομένου παράβασης των άρθρων 3 ή/και 6 των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014, καθώς και των άρθρων 101 ή/και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής η «ΣΛΕΕ») από μέρους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα υπό αναφορά προϊόντα. Η παρούσα αυτεπάγγελτη έρευνα αφορά την περίοδο 1/1/2008 έως και σήμερα.

Ο επί τόπου έλεγχος πραγματοποιήθηκε στις 29/10/2014.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η διεξαγωγή έρευνας από μέρους της δεν προδιαγράφει την ενοχή οποιασδήποτε επιχείρησης σε σχέση με παραβάσεις της νομοθεσίας του ανταγωνισμού παρά μόνο προσβλέπει στη συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων προς το σκοπό της διεξαγωγής δέουσας έρευνας σύμφωνα με τις εξουσίες και αρμοδιότητες της Επιτροπής για την εφαρμογή του Νόμου.

Η ανακοίνωση εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 23(2)(ια) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

30 Οκτωβρίου 2014
  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου