Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Προσωρινή διακοπή τηλεφωνικής επικοινωνίας
09/07/2014


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ενημερώνει το κοινό ότι λόγω τεχνικών εργασιών τα τηλέφωνά της θα είναι εκτός λειτουργίας από τις 11.30 π.μ. μέχρι 1.00 μ.μ. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

09/07/2014
  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου