Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά της Beech Holdings LLC από την εταιρεία Textron Inc.
30/01/2014


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία Textron Inc. με κοινοποίησή της προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού γνωστοποίησε ότι προτίθεται να εξαγοράσει το μετοχικό κεφάλαιο της Beech Holdings LLC, μητρικής εταιρείας της Beechcraft Corporation μέσω διαφόρων εταιρειών οχημάτων.


Η αγοράστρια Textron Inc. αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και δραστηριοποιείται σε διάφορες βιομηχανίες μέσω των επιχειρήσεων (i) Cessna Aircraft Company (αεροσκάφη και υπηρεσίες που παρέχονται μετά τις πωλήσεις), (ii) Bell (ελικόπτερα), (iii) Textron systems (στρατιωτικός εξοπλισμός), (iv) Βιομηχανία (automotive supplier, οχήματα γκολφ, εργαλεία) και (v) Textron Financial (χρηματοδότηση πρωτίστως σε αγοραστές νέων αεροσκαφών CESSNA και ελικοπτέρων Bell). Η Textron Inc. είναι γνωστή για τα παρακάτω εμπορικά της σήματα: Bell Helicopter, Cessna Aircraft Company, Jacobsen, Kautex, Lycoming, EZ-GO, Greenlee και Textron Systems.

Η στοχευόμενη Beech Holdings LLC αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και είναι η μητρική εταιρεία της Beechcraft Corporation. Η Beechcraft Corporation σχεδιάζει, κατασκευάζει και υποστηρίζει ιδιωτικά, στρατιωτικά και εταιρικά αεροσκάφη καθώς και κατασκευάζει και πωλεί αεροσκάφη για συλλογή πληροφοριών, παρακολούθηση και αποστολές αναγνώρισης, καθώς επίσης και για άλλες ειδικές αποστολές. Η Beechcraft Corporation δραστηριοποιείται επίσης στην παροχή υπηρεσιών μετά τις πωλήσεις για τα αεροσκάφη της.

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.
  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου