Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Παράταση προθεσμίας για υποβολή απόψεων και εισηγήσεων σε σχέση με τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: Προσχέδιο νομοσχεδίου που τιτλοφορείται «ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024»
30/04/2024


H Επιτροπή ανακοινώνει ότι η δημόσια διαβούλευση για το προσχέδιο νομοσχεδίου που τιτλοφορείται «ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024» παρατείνεται έως τη Δευτέρα 13/5/2024.

Σχετικές πληροφορίες στον ακόλουθο Σύνδεσμο: http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/9AD374928D9C996BC2258AF500258C84?OpenDocument  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου