Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Συμμετοχή της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού στο European Competition day της Ισπανικής Αρχής Ανταγωνισμού και στο συνέδριο του Διεθνούς Δικτύου Ανταγωνισμού
19/10/2023


Στις 17 Οκτωβρίου, η Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «Επιτροπή») και η Διευθύντρια της Υπηρεσίας της Επιτροπής συμμετείχαν στο European Competition day που διοργάνωσε η Ισπανική Αρχή Ανταγωνισμού, η οποία επί του παρόντος ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Από τις 18 Οκτωβρίου η Πρόεδρος της Επιτροπής και η Διευθύντρια της Υπηρεσίας της Επιτροπής συμμετάσχουν στις εργασίες του ετήσιου συνεδρίου του Διεθνούς Δικτύου Ανταγωνισμού (εφεξής «ΔΔΑ»), το οποίο επίσης διοργανώνεται από την Ισπανική Αρχή, του οποίου οι εργασίες θα συνεχιστούν μέχρι τις 20 Οκτωβρίου.

Στο ετήσιο συνέδριο του ΔΔΑ συμμετέχουν πάνω από 100 δικαιοδοσίες από όλο το κόσμο.
  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου