Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Οικονομική Εξάρτηση Αποφάσεις

Αποφάσεις


Απόφαση ΕΠΑ: 31/2023 - Α. Καταγγελία και αίτημα για λήψη προσωρινών μέτρων των Δρ ΑΑ, Δρ ΜΘ, Δρ ΑΙ και Δρ ΧΑ εναντίον των εταιρειών Πολυκλινική Υγεία Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ και Πολυκλινική Υγεία Ιδιωτικό Νοσοκομείο Λίμιτεδ Β. Καταγγελία και αίτημα για λήψη προσωρινών μέτρων των Δρ ΚΣ, Δρ ΠΑ και Δρ ΜΚ εναντίον των εταιρειών Πολυκλινική Υγεία Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ και Πολυκλινική Υγεία Ιδιωτικό Νοσοκομείο Λίμιτεδ
15/09/2023Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑπόφαση ΕΠΑ 31_2023.pdf  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου