Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της IQGeo Group Plc, από την KKR & Co. Inc, μέσω της Geologist Bidco Limited
06/06/2024


Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία Geologist Bidco Limited με κοινοποίηση της προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού γνωστοποίησε ότι, η KKR & Co. Inc. πρόκειται να αποκτήσει μέσω της, το μετοχικό κεφαλαίο της IQGeo Group Plc.

Η KKR & Co. Inc αποτελεί παγκόσμια εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Ιδιαίτερα προσφέρει εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, καθώς και κεφαλαιαγορών και ασφαλίσεων. Χρηματοδοτεί επενδυτικά ταμεία (investment funds) που επενδύουν σε ιδιωτικά κεφάλαια (private equity), πιστώσεις και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία και έχει στρατηγικούς συνεργάτες που διαχειρίζονται επενδυτικά κεφάλαια (hedge funds).

Η Geologist Bidco Limited είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας, η οποία αποτελεί όχημα ειδικού σκοπού που δημιουργήθηκε για σκοπούς της παρούσας πράξης συγκέντρωσης και έμμεσα ανήκει αποκλειστικά σε επενδυτικά ταμεία, οχήματα ή λογαριασμούς που συμβουλεύονται και τυγχάνουν διαχείρισης από την KKR & Co. Inc..

Στόχος στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελεί η εταιρεία IQGeo Group Plc, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Η εν λόγω εταιρεία αποτελεί πάροχο γεωχωρικού λογισμικού (geospatial software) και συναφών προϊόντων σε φορείς εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Ενσωματώνει δεδομένα από διάφορες πηγές, όπως γεωγραφικά στοιχεία, στοιχεία σε πραγματικό χρόνο, GPS, εταιρικές πηγές τοποθεσίας και εξωτερικές πηγές που βασίζονται σε σύννεφο (cloud) σε μία ζωντανή γεωχωρική κοινή εικόνα λειτουργίας. Οι λύσεις που παρέχει αφορούν όλο τον κύκλο ζωής, από τον προγραμματισμό και το σχεδιασμό μέχρι την κατασκευή, τη λειτουργία και τη βελτιστοποίηση πωλήσεων.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου