Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Imperio Development Ltd από την Whymere Holdings Ltd
03/01/2024


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση προτεινόμενης συγκέντρωσης από τις Whymere Holdings Limited και YAM Imperio Enterprises Limited για την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Imperio Development Limited από την Whymere Holdings Limited. Το υπόλοιπο μετοχικό κεφάλαιο θα παραμείνει στην YAM Imperio Enterprises Limited.

Η Whymere Holdings Limited είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη γης και ακινήτων.

Η YAM Imperio Enterprises Limited είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη γης και ακινήτων.

Η Imperio Development Limited η οποία αποτελεί τον Στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία δεν διεξάγει οποιαδήποτε δραστηριότητα.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου