Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού συμμετέχει στο διεθνούς βεληνεκούς πρόγραμμα “Computational Antitrust” που τελεί υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ.
28/03/2022


Η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας συμμετέχει στο πρόγραμμα “Computational Antitrust” που φιλοξενείται από το CodeX Center του Πανεπιστημίου του Stanford και διευθύνεται από τον καθηγητή Dr Thibault Schrepel. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2021 με στόχο την εισαγωγή νέων εργαλείων και μεθόδων που θα επιτύχουν την σύζευξη της προστασίας του ανταγωνισμού με τις ψηφιακές τεχνικές και σε αυτό συμμετέχουν 65 άλλες εθνικές αρχές ανταγωνισμού και ακαδημαϊκοί με διαφορετικά υπόβαθρα.

Το πρόγραμμα “Computational Antitrust” έχει επίκεντρο τον ψηφιακό κόσμο και την ενασχόληση όλων των εμπλεκόμενων φορέων που σχετίζονται με την προστασία του ανταγωνισμού με ένα εκσυγχρονισμένο τρόπο, διαφορετικό από τις μέχρι τώρα εφαρμογές, αφού σκοπός του είναι η διερεύνηση του πώς η νομική πληροφορική θα μπορούσε να προωθήσει τη μηχανοποίηση των αναλύσεων και διαδικασιών στο πλαίσιο του δικαίου του ανταγωνισμού. Έτσι, το πρόγραμμα συστήνει νέες και μοντέρνες υπολογιστικές μεθόδους που θα επιτρέψουν στις διάφορες εθνικές αρχές ανταγωνισμού τόσο να βελτιώσουν όσο και να διατηρήσουν τις ικανότητές ως προς τον εντοπισμό, την ανάλυση καθώς επίσης και την αντιμετώπιση αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών και συμπεριφορών που φαίνεται να αναδύονται στον ψηφιακό κόσμο. Ταυτόχρονα, οι τεχνικές αυτές δύνανται να χρησιμοποιηθούν και από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, προκειμένου να αξιολογήσουν εκ των προτέρων και να διασφαλίσουν την συμμόρφωσή τους με τις νομοθεσίες που αφορούν την προστασία του ανταγωνισμού. Παράλληλα, οι νέες τεχνικές και τα εργαλεία μπορούν να επιτρέψουν την απλοποίηση και αυτοματοποίηση της επικοινωνίας των επιχειρήσεων με την αρχή ανταγωνισμού, ξεκινώντας με το πλαίσιο του ελέγχου των συγκεντρώσεων.

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού καλωσορίζει το πρόγραμμα και θεωρεί ότι θα προσφέρει νέες δυνατότητες στο δίκαιο του ανταγωνισμού που θα το καταστήσουν αποτελεσματικότερο στα νέα δεδομένα των σύγχρονων ψηφιακών αγορών και τεχνολογιών.

Πληροφορίες για το εν λόγω πρόγραμμα μπορούν να ανευρεθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://law.stanford.edu/codex-the-stanford-center-for-legal-informatics/computational-antitrust/  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου