Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Vungle Inc. από την The Blackstone Group Inc., μέσω των Redbird Parent Holdings, Inc. και Redbird Merger Sub, Inc.
13/08/2019


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Vungle Inc. από την The Blackstone Group Inc., μέσω των Redbird Parent Holdings, Inc. και Redbird Merger Sub, Inc.

Η The Blackstone Group Inc., αποτελεί εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και είναι ένας παγκόσμιος διαχειριστής εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων.

Η Vungle Inc. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και έδρα το Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια. Η εν λόγω εταιρεία παρέχει διαφημιστικές υπηρεσίες τεχνολογικής ανάπτυξης σε διαφημιστές που επιθυμούν βοήθεια στην εμπορία των εμπορικών σημάτων τους.

Οι εταιρείες Redbird Parent Holdings, Inc και Redbird Merger Sub, Inc. αποτελούν εταιρείες ειδικού σκοπού οι οποίες συστάθηκαν για τους σκοπούς της Συγκέντρωσης.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου