Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου των Ontic Engineering and Manufacturing Inc., Ontic Engineering & Manufacturing UK Limited και Ontic Engineering and Manufacturing Asia-Pacific Pte Limited από την CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A.
26/08/2019


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. με κοινοποίηση προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού γνωστοποίησε ότι πρόκειται να προβεί σε απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου των Ontic Engineering and Manufacturing Inc., Ontic Engineering & Manufacturing UK Limited και Ontic Engineering and Manufacturing Asia-Pacific Pte Limited από την CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A..

Η CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου. Η CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A μαζί με τις συνδεδεμένες και θυγατρικές της εταιρείες δραστηριοποιείται στην παροχή επενδυτικών συμβουλών σε και/ή διαχείριση επενδύσεων εκ μέρους ορισμένων επενδυτικών ταμείων και πλατφόρμων. Τα Ταμεία CVC κατέχουν συμμετοχές σε διάφορες εταιρείες σε διάφορες βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών που ασχολούνται με χημικά, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, μεταποίηση, λιανική πώληση και διανομή.

Στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελούν οι Ontic Engineering and Manufacturing Inc., Ontic Engineering & Manufacturing UK Limited και Ontic Engineering and Manufacturing Asia-Pacific Pte Limited οι οποίες είναι κατασκευαστές εξαρτημάτων για εξαρτήματα με άδεια και υπηρεσίες συντήρησης, επισκευής και γενικών επισκευών για παλαιές αεροδιαστημικές και αμυντικές πλατφόρμες.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου