Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Axios Systems Public Ltd από τα επενδυτικά ταμεία ΕQT, μέσω της Industrial and Financial Systems, IFS UK Ltd
14/01/2022


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία Industrial and Financial Systems, IFS UK Ltd, με κοινοποίησή της προς την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι προτίθεται να προβεί στην απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Axios Systems Public Ltd.

Ο όμιλος IFS, στον οποίο ανήκει η Industrial and Financial Systems, IFS UK Ltd, αναπτύσσει και παρέχει επιχειρηματικά λογισμικά (enterprise software) για πελάτες ανά το παγκόσμιο οι οποίοι κατασκευάζουν και διανέμουν προϊόντα, δημιουργούν (build) και διαχειρίζονται (maintain) περιουσιακά στοιχεία και διαχειρίζονται δραστηριότητες οι οποίες εστιάζονται σε υπηρεσίες (service-focused operations).

Η Industrial and Financial Systems, IFS UK Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου και μέσω του ομίλου IFS, ανήκει από κοινού στα επενδυτικά ταμεία EQT VIII και EQT IX τα οποία διαχειρίζεται η EQT Fund Management S.à r.l. και όλες μαζί ανήκουν στον όμιλο EQT.

Ο όμιλος EQT αποτελεί μια παγκόσμια επενδυτική επιχείρηση (global investment firm) που προσφέρει σε επενδυτές ένα ευρύ φάσμα εναλλακτικών ταμείων (assets funds) και άλλων επενδυτικών προϊόντων. Ο όμιλος EQT παρέχει επίσης λύσεις σχετικά με επενδύσεις σε κεφαλαιαγορές (capital market solutions) για την επιχείρηση της, τις εταιρείες χαρτοφυλακίου της και άλλους πελάτες. Τα ιδιωτικά επενδυτικά ταμεία (private equity funds) που διαχειρίζεται ο όμιλος EQT επενδύουν σε εταιρείες σε διάφορους τομείς.

Η Axios Systems Public Limited είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Σκωτίας και παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων πληροφορικής (ΙΤ service management), και συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με συστήματα πληροφορικής (information technology service management and consulting). Η εταιρεία είναι πάροχος λογισμικού εξυπηρέτησης(service desk),λογισμικών υπηρεσιών διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων(ΙΤ Service Management software) και λογισμικών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων πληροφοριακών συστημάτων(IT Asset Management software).  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου