Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της sea chefs Cruise Services GmbH και της sea chefs Holding AG από την Bernhard Shulte Investment Holding GmbH
14/02/2024


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της sea chefs Cruise Services GmbH και της sea chefs Holding AG από την Bernhard Shulte Investment Holding GmbH.

Η Bernhard Schulte Investment Holding GmbH, αποτελεί εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας και κατέχει συμμετοχή σε ναυτιλιακές εταιρείες του Ομίλου Shulte. Ο Όμιλος Schulte είναι ένας οικογενειακός όμιλος επιχειρήσεων, ο οποίος μέσω των εταιρειών του, δραστηριοποιειται στους τομείς ιδιοκτησίας πλοίων, διαχείρισης πλοίων και πληρωμάτων πλοίων (ναυτικών και τεχνικών), ανάπτυξης θαλάσσιου λογισμικού, παρακολούθησης της κατασκευής πλοίων και άλλων θαλάσσιων υπηρεσιών (π.χ. υποβρύχιες επιθεωρήσεις, επισκευές και συντηρήσεις, εφοδιασμός πλοίων), τεχνικής/ναυτικής διαχείρισης και διαχείρισης τεχνικού/ναυτικού πληρώματος για κρουαζιερόπλοια.

Ο Στόχος στην προτεινόμενη συγκέντρωση είναι οι εταιρείες sea chefs Cruise Services GmbH, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας και η sea chefs Holding AG, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελβετίας. Οι εν λόγω εταιρείες ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών εστίασης, φιλοξενίας και την παροχή και διαχείριση προσωπικού απασχολούμενου στις υπηρεσίες εστίασης και φιλοξενίας σε κρουαζιερόπλοια (θαλάσσης και ποταμών).  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου