Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Ceske aerolinie a.s. από την Travel Service a.s.
04/01/2018


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Ceske aerolinie a.s. από την Travel Service a.s.

Η Ceske aerolinie a.s. αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Τσέχικης Δημοκρατίας και είναι ο εθνικός μεταφορέας της Τσεχίας με βάση της το αεροδρόμιο της Πράγας. Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η αεροπορική μεταφορά επιβατών και φορτίου και είναι μέλος της SkyTeam Alliance.

Η Travel Service αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Τσέχικης Δημοκρατίας η οποία παρέχει προγραμματισμένες αεροπορικές (scheduled flights) μεταφορές επιβατών μέσω της χαμηλού κόστους επωνυμίας της, SmartWings, καθώς και μεταφορά επιβατών με πτήσεις εκτός τακτικών προγραμμάτων. Η εν λόγω εταιρεία λειτουργεί επίσης ιδιωτικές πτήσεις και σε πολύ περιορισμένο βαθμό, δραστηριοποιείται στη μεταφορά εμπορευμάτων (cargo transport).

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου