Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Oceania (TopCo) Pty Ltd από την Advent International L.P., μέσω της Al Grace AUS BidCo Pty Ltd
06/09/2023


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προτεινόμενη απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Oceania (TopCo) Pty Ltd από την Advent International L.P., μέσω της Al Grace AUS BidCo Pty Ltd.

Η Al Grace AUS BidCo Pty Ltd είναι μία εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Αυστραλίας. Η Al Grace είναι ένα όχημα ειδικού σκοπού, το οποίο δεν έχει προηγούμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες και το οποίο συστάθηκε για να ενεργήσει ως όχημα εξαγοράς για τους σκοπούς της παρούσας συναλλαγής. Η Al Grace ελέγχεται από την Advent International L.P..

Η Advent International L.P. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η Advent δραστηριοποιείται στις επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων και στη διαχείριση κεφαλαίων. Η Advent επικεντρώνεται: (i) στην απόκτηση μετοχών ιδίων κεφαλαίων (equity stakes) (τόσο ελεγχόμενων όσο και μη ελεγχόμενων) σε εταιρείες στις οποίες θεωρεί ότι μια ενίσχυση κεφαλαίου θα βελτίωνε τις μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης της, και (ii) στη διαχείριση επενδυτικών ταμείων. Η Advent έχει συμμετοχές σε πέντε βασικούς τομείς, ήτοι: (i) στις επιχειρηματικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, (ii) στην υγειονομική περίθαλψη, (iii) στις βιομηχανίες, (iv) στις λιανικές πωλήσεις, καταναλωτικά και αναψυχή, και (v) στην τεχνολογία.

Η Oceania (TopCo) Pty Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Αυστραλίας. Στην εν λόγω εταιρεία ανήκει η Zimmermann, μια επιχείρηση μόδας που διεξάγεται από τον όμιλο εταιρειών υπό την Oceania (TopCo) Pty Ltd. Συγκεκριμένα, η Zimmermann είναι μπουτίκ επιχείρηση σχεδιασμού και διανομής ειδών ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου