Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της myPOS World Ltd από την Advent International, L.P., μέσω της Al Circle BidCo Ltd
21/09/2023


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου myPOS World Ltd από την Advent International, L.P., μέσω της Al Circle BidCo Ltd.

Η Advent International L.P. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η Advent δραστηριοποιείται στις επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων και στη διαχείριση κεφαλαίων. Η Advent επικεντρώνεται: (i) στην απόκτηση μετοχών ιδίων κεφαλαίων (equity stakes) (τόσο ελεγχόμενων όσο και μη ελεγχόμενων) σε εταιρείες στις οποίες θεωρεί ότι μια ενίσχυση κεφαλαίου θα βελτίωνε τις μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης της, και (ii) στη διαχείριση επενδυτικών ταμείων. Η Advent έχει συμμετοχές σε πέντε βασικούς τομείς, ήτοι: (i) στις επιχειρηματικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, (ii) στην υγειονομική περίθαλψη, (iii) στις βιομηχανίες, (iv) στις λιανικές πωλήσεις, καταναλωτικά και αναψυχή, και (v) στην τεχνολογία.

H myPOS World Ltd, εταιρεία που έχει συσταθεί υπό τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας. H myPOS World Ltd, δραστηριοποιείται στη παροχή πληρωμών και προσφέρει κινητά τερματικά πληρωμών και λύσεις ηλεκτρονικών πληρωμών σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Η AI Circle Bidco Limited, μια ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας και επίσης είναι όχημα ειδικού σκοπού που έχει συσταθεί για τους σκοπούς της παρούσας πράξης.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου