Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Chartboost, Inc. από τη Zynga Inc.
15/02/2022


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η Zynga Inc., με κοινοποίησή της προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού γνωστοποίησε ότι πρόκειται να προβεί σε απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Chartboost, Inc..

Η Zynga είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Καλιφόρνια των Ηνωμένων ΠολιτειώνΑμερικής και δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικών παιχνιδιών. Η Zynga αναπτύσσει, εμπορεύεται καιλειτουργεί κοινωνικά παιχνίδια ως ζωντανές υπηρεσίες που παίζονται σε πλατφόρμες κινητών, πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, προσωπικούς υπολογιστές, κονσόλες, και άλλες πλατφόρμες. Γενικά, όλα τα παιχνίδια της είναι δωρεά για παιγνίδι και πραγματοποιεί ουσιαστικά όλα τα έσοδά της μέσω της πώλησης εικονικών αντικειμένων (in-game virtual items) εντός του παιχνιδιού και διαφημιστικών υπηρεσιών.

H Chartboost είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής η οποία λειτουργεί μία πλατφόρμα διαφήμισης και δημιουργίας εσόδων μέσω προγραμματισμού εντός εφαρμογής. Η προσφορά υπηρεσιών της Chartboost περιλαμβάνει βασικά στοιχεία της αλυσίδας εφοδιασμού τεχνολογίας διαφημίσεων, συμπεριλαμβανομένης μιας πλατφόρμας από πλευράς ζήτησης, μιας ανταλλαγής διαφημίσεων που ενοποιεί την προσφορά από εξωτερική προσφορά διαφημίσεων και άμεση προσφορά διαφημίσεων και ένα κιτ ανάπτυξης λογισμικού προμήθειας διαφημίσεων που παρέχει άμεση πρόσβαση στην παροχή διαφημίσεων από εφαρμογές.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου