Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Η Επιτροπή


Μέλος - Πολυνείκης Παναγιώτης Χαραλαμπίδης


Στις 24 Μαϊου 2018, το Υπουργικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. Πολυνείκη Παναγιώτη Χαραλαμπίδη Μέλος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού για περίοδο 5 ετών.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου