Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού της MHV Mediterranean Hospitality Venture Ltd από την Prodea Real Estate Investment Company S.A.
04/01/2024


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού της MHV Mediterranean Hospitality Venture Ltd από την Prodea Real Estate Investment Company S.A..

Η Prodea Real Estate Investment Company S.A. αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Prodea και οι θυγατρικές της ασχολούνται με επενδύσεις στην αγορά ακινήτων και την ενεργό διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων.

Η Επιχείρηση Στόχος είναι δημόσια εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Οι κύριες δραστηριότητες της MHV Mediterranean Hospitality Venture Ltd βρίσκονται στους τομείς της φιλοξενίας, του τουρισμού και των κτηματομεσιτικών υπηρεσιών.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου