Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Viewpoint Software Holding Pte. Ltd από τα ταμεία BPEA EQT, μέσω της Verdi Pte. Limited
21/11/2023


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Viewpoint Software Holding Pte. Ltd από τα ταμεία BPEA EQT, μέσω της Verdi Pte. Limited.

Η Verdi Pte. Limited είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Σιγκαπούρης. Η Verdi είναι εξ ολοκλήρου θυγατρική των οχημάτων επενδυτικών ταμείων της BPEA EQT, αποτελεί το όχημα εξαγοράς στην προτεινόμενη πράξη και δεν έχει οποιεσδήποτε προηγούμενες δραστηριότητες.

Η BPEA EQT είναι εταιρεία ιδιωτικών αγορών, με υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία. Η BPEA EQT διαχειρίζεται ένα πρόγραμμα επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων, χρηματοδοτώντας εξαγορές και παρέχοντας κεφάλαια ανάπτυξης σε εταιρείες για επέκταση ή εξαγορές. Η BPEA EQT και οι θυγατρικές της συμβουλεύουν ιδιωτικά επενδυτικά ταμεία που δραστηριοποιούνται σε αρκετούς διαφορετικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων της εκπαίδευσης, τις επιχειρηματικές υπηρεσίες, την κατασκευή, την εφοδιαστική (logistics), την υγειονομική περίθαλψη και τομείς καταναλωτών.

Η Viewpoint Software Holding Pte. Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Σιγκαπούρης και παρέχει λογισμικά διαχείρισης οντοτήτων που χρησιμοποιούνται από παρόχους υπηρεσιών διαχείρισης εμπιστευμάτων, εταιρειών και ταμείων, υπεράκτιες δικηγορικές εταιρείες και εταιρείες για την αποθήκευση και διαχείριση διοικητικών δεδομένων που σχετίζονται με εταιρικά νομικά πρόσωπα.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου