Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση των δικαιωμάτων ψήφου της Level Access Goldings, Inc. από την KKR & Co. Inc., μέσω της Access Group Purchaser, Inc.
21/11/2023


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η KKR & Co. Inc., μέσω της Access Group Purchaser, Inc., με κοινοποίησή της προς την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι προτίθεται να προβεί, στην απόκτηση των δικαιωμάτων ψήφου της Level Access Goldings, Inc..

Η Access Group Purchaser, Inc. είναι ιδιωτική εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Ντελάγουέαρ. Η εν λόγω εταιρεία είναι όχημα ειδικού σκοπού, χωρίς προηγούμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες, η οποία ιδρύθηκε για τους σκοπούς της Συναλλαγής. Η Access Group Purchaser, Inc.ανήκει έμμεσα στη KKR & Co. Inc.

Η KKR & Co. Inc. είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και αποτελεί διεθνή εταιρεία επενδύσεων, η οποία, προσφέρει εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαιαγορών και ασφαλίσεων. Η KKR & Co. Inc. χρηματοδοτεί επενδυτικά ταμεία (investment funds) που επενδύουν σε ιδιωτικά κεφάλαια (private equity), πιστώσεις και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία και έχει στρατηγικούς συνεργάτες που διαχειρίζονται τα επενδυτικά κεφάλαια (hedge funds). Η KKR & Co. Inc. παρέχει επίσης λύσεις για αγορές κεφαλαίου για την εταιρεία, τις συνδεμένες εταιρείες χαρτοφυλακίου της και άλλους πελάτες.

Στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελεί η Level Access Goldings, Inc. η οποία είναι ιδιωτική εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Ντελάγουεαρ και παρέχει λύσεις λογισμικού, παροχής συμβουλών και εκπαίδευσης για να βοηθά εταιρείες να διασφαλίσουν ότι διαθέτουν ιστότοπους, εφαρμογές για κινητά, λογισμικά και άλλες τεχνολογίες που είναι προσβάσιμες σε πρόσωπα με αναπηρία και για να βοηθήσει τις εταιρείες να προστατεύονται έναντι νομικών κινδύνων διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τους νόμους περί αναπηρίας.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου