Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Συγκεντρώσεις Αποφάσεις

Αποφάσεις


Απόφαση ΕΠΑ: 58/2022 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από τη Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO) επενδυτικού πακέτου της Ελληνικής Τράπεζας το οποίο περιέχει το μετοχικό κεφάλαιο της Kohira Holdings Ltd η οποία θα κατέχει χαρτοφυλάκιο ΜΕΔ, το μετοχικό κεφάλαιο της APS Debt Servicing Cyprus Ltd και ομόλογα, μέσω της Oxalis Holdings S.a.r.l.
01/09/2022Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑπόφαση ΕΠΑ 58_2022.pdf  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου