Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Διεξαγωγή Συνάντησης της Ομάδας Εργασίας Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων
09/10/2023


Στις 6 Οκτωβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό η συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Συγκεντρώσεων της ΕΕ (The EU Merger Working Group), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού.

Η Ομάδας Εργασίας Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων, αποτελείται από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εθνικών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων μαζί με παρατηρητές από τις αρμόδιες εθνικές αρχές του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Στόχος της είναι να συμβάλλει και να προωθεί τη συνοχή, σύγκλιση και συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών ανταγωνισμού και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων.

Κατά την συνάντηση, παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος που άπτονται του νομικού πλαισίου των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων καθώς και την εφαρμογή αυτού. Η Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, κα Εύα Παντζαρή, καλωσορίζοντας όλους τους συμμετέχοντες ευχήθηκε αμοιβαία συνεργασία προς όφελος της οικονομίας και των καταναλωτών όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που η συνάντηση της εν λόγω Ομάδας Εργασίας λαμβάνει χώρα στην Κύπρο.
  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου