Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση της πράξης συγκέντρωσης των εταιρειών RREEF Global Opportunities Fund II, LLC, RREEF G.O. II-Malta Limited, Lanitis E.C. Holdings Limited και Parasall Holdings Limited
09/05/2007

Στις 4/5/2007 η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής «ΕΠΑ») έλαβε κοινοποίηση της προτεινόμενης πράξης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 13 των περί Έλεγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμων του 1999 και 2000 (στο εξής «ο Νόμος»).

Με την εν λόγω κοινοποίηση, οι εταιρείες RREEF Global Opportunities Fund II, LCC και Lanitis E.C. Holdings Ltd κοινοποίησαν την υπογραφή συμφωνίας ημερομηνίας 3 Μαΐου 2007, η οποία υπόκειται σε δύο προϋποθέσεις που καθίστανται θεμελιώδεις για την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης:

(α) την άμεση απόκτηση ελέγχου από την εταιρεία Thalassa Holdings της εταιρείας Lanitis Development Public Limited (στο εξής «LDL») βάσει εξαγοράς με δημόσια προσφορά κατ’ ελάχιστου του 90% συν μια μετοχή του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της LDL μέχρι και το μέγιστο ποσοστό 100% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που η δημόσια πρόταση είναι επιτυχής, τότε η εν λόγω εταιρεία προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα που της παρέχεται από το άρθρο 36 του περί Δημόσιας Προτάσεως Νόμος του 2007 να αποκτήσει τις υπόλοιπες μετοχές της LDL.

(β) Την άμεση απόκτηση από την εταιρεία RREEF G.O. II-Malta Limited του 75% των μετοχών της εταιρείας Lanitis (Lakkos tou Frangou) Limited από τον μοναδικό κάτοχο της τελευταίας, την εταιρεία Lanitis E.C. Holdings Limited.

Η εταιρεία Thalassa Holdings Limited είναι 100% θυγατρική εταιρεία της νεοσύστατης της Μάλτα εταιρείας Aphrodite Holdings Limited της οποίας το 75% του μετοχικού κεφαλαίου κατέχεται από την εταιρεία RREEF G.O. II-Malta Limited, η οποία είναι θυγατρική της εταιρείας RREEF Global Opportunities Fund II, LCC και το 25% από την εταιρεία Parsall Holdings Limited, η οποία είναι θυγατρική της εταιρείας Lanitis E.C. Holdings Limited.

Η RREEF Global Opportunities Fund II, LCC είναι ένα διεθνές επενδυτικό ταμείο που δραστηριοποιείται στον τομέα της ακίνητης ιδιοκτησίας. Ο διαχειριστής του ταμείου αυτού είναι εταιρεία ελεγχόμενη από την Deutsche Bank AG, χρησιμοποιώντας τα στελέχη της RREEF, η οποία αποτελεί τμήμα της Deutsche Bank AG το οποίο διαχειρίζεται επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία και έργα υποδομής.

Η Lanitis E.C. Holdings Limited είναι μητρική εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου του Ομίλου Λανίτη και ιδιοκτήτρια αγροτικής και ακίνητης περιούσιας.

Η εταιρεία LDL δραστηριοποιείται στον τομέα ανάπτυξης γης, πώλησης ακινήτων, λειτουργίας ξενοδοχειακών μονάδων, κέντρων υγείας και ομορφιάς, ακαδημίας αντισφαίρισης, διαχειρίζεται τους κοινόχρηστους χώρους του Aphrodite Hills, έχει αναπτύξει και λειτουργήσει εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας και παρέχει υπηρεσίες συντήρησης, διαχείρισης περιουσίων, κ.λ.π.

Η εταιρεία RREEF G.O. II-Malta Limited κατέχει συμμετοχές (άμεσα ή έμμεσα) σε διάφορες εταιρείες ανά την Ευρώπη που δραστηριοποιούνται στην ιδιοκτησία και επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία.

Οι εταιρείες Parasall Holdings Limited, Aphrodite Holdings Limited και Thalassa Holdings Limited δεν έχουν οποιαδήποτε δραστηριότητα μέχρι σήμερα.

Η εταιρεία Lannitis (Lakkos tou Frangou) Limited ασχολείται με τη διαχείριση και ανάπτυξη της περιοχής Λάκκος του Φράγκου.
  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου