Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της SAKZA Group a.s. από την KKCG AG
05/07/2019


Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης από την KKCG AG, αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της SAKZA Group a.s..

H KKCG AG αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ελβετίας η οποία ανήκει στον όμιλο KKCG. Ο όμιλος KKCG επενδύει σε διάφορους βιομηχανικούς τομείς, μεταξύ άλλων στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών και των λαχείων.

Η SAZKA Group a.s. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Τσεχίας, η οποία αποτελεί ιθύνουσα εταιρεία και παροχέα συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών και των λαχείων. Ο όμιλος SAZKA δραστηριοποιείται στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών όπως αθλητικά στοιχήματα, λαχεία κ.ά. σε διάφορες χώρες.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου