Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Synthon International Holding B.V. από την BC Partners LLP, μέσω της Stamina BidCo B.V.
31/07/2019


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Synthon International Holding B.V. από την BC Partners LLP, μέσω της Stamina BidCo B.V.

Η Synthon International Holding B.V., είναι δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, κατασκευή, συσκευασία, αδειοδότηση και την διάθεση σύνθετων γενόσημων φαρμακευτικών προϊόντων τελικής δόσης. Η Synthon κατασκευάζει επίσης φαρμακευτικά συστατικά που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα της.

Η Stamina BidCo B.V,. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας και αποτελεί όχημα ειδικού σκοπού που ανήκει στο ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο BC European Capital X. Το εν λόγω ταμείο συμβουλεύεται από την BC Partners LLP που επίσης παρέχει επενδυτική συμβουλή σε ορισμένα άλλα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια (τα “BC Funds”).

Η BC Partners LLP είναι συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης που είναι εγγεγραμμένος σύμφωνα με τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου. Η BC Partners είναι εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων που συμβουλεύει τα BC Funds – συμπεριλαμβανομένου και του ταμείου BC European Capital X - τα οποία επενδύουν, αποκτούν και αναπτύσσουν Ευρωπαϊκές, Βόρειο Αμερικάνικες ή πολυεθνικές επιχειρήσεις για να δημιουργήσουν αξία, σε συνεργασία με τη διοίκηση.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου