Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Δεσπόζουσα Θέση Αποφάσεις

Αποφάσεις


Απόφαση ΕΠΑ: 60/2022 - Αυτεπάγγελτη έρευνα εναντίον της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και της θυγατρικής της εταιρείας ESCO AHK LTD για πιθανολογούμενες παραβάσεις του άρθρου 6(1) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και του 2014 καθώς και του άρθρου 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της αλλαγής, εγκατάστασης και/ή συντήρησης λαμπτήρων οδικού φωτισμού LED
05/09/2022Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑπόφαση ΕΠΑ 60_2022.pdf  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου