Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Έγκριση από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού της εξαγοράς της εταιρείας Christis Dairies Public Ltd από την εταιρεία Vivartia S.A μετά από δεσμεύσεις της προς την ΕΠΑ
04/04/2007


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) αποφάσισε χθες όπως κηρύξει την πράξη συγκέντρωσης, αναφορικά με τις εταιρείες Cyprus Trading Corporation Public Co Ltd, Christis Dairies Public Ltd και Vivartia S.A., συμβατή με την ανταγωνιστική αγορά στη βάση των δεσμεύσεων που ανέλαβε η εταιρεία Vivartia S.A. ενώπιον της ΕΠΑ, που αφορούν τη διατήρηση της χονδρικής τιμής του φρέσκου παστεριωμένου λευκού γάλακτος για περίοδο τριών ετών από την απόφαση της ΕΠΑ, εκτός από αύξηση μέχρι 1 σεντ ετησίως και ποσοτική αυξομείωση της εν λόγω τιμής ανάλογα με την τιμή γάλακτος που καταβάλλει η εταιρεία προς τους παραγωγούς, την κατάργηση του σοκολατούχου γάλακτος Κρίστη εντός τεσσάρων μηνών καθώς και τη μείωση της χρονικής διάρκειας των συμβολαίων της με τους παραγωγούς και του χρονικού πλαισίου ανανέωσης τους.

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού στη χθεσινή απόφαση της, επιφυλάχθηκε όπως στην περίπτωση που οι δεσμεύσεις της εταιρείας Vivartia S.A. που λήφθηκαν υπόψη για την έγκριση δεν τηρηθούν, να προχωρήσει σε ενδεχόμενη ανάκληση της απόφασης της, λόγω παράβασης των όρων έγκρισης της εν λόγω πράξης συγκέντρωσης.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου