Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της BTRS Holdings Inc. από την EQT Fund Management S.a r.l. μέσω της Bullseye Merger Sub, Inc.
29/01/2024


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της BTRS Holdings Inc. από την EQT Fund Management S.a r.l. μέσω της Bullseye Merger Sub, Inc.

EQT Fund Management S.à rl, μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης του Λουξεμβούργου. Η EQT είναι μια παγκόσμια επενδυτική επιχείρηση που προσφέρει σε επενδυτές ένα ευρύ φάσμα εναλλακτικών ταμείων και άλλων επενδυτικών προϊόντων. H EQT παρέχει επίσης λύσεις σχετικά με επενδύσεις σε κεφαλαιαγορές σε διάφορους τομείς για την ίδια, τις εταιρείες χαρτοφυλακίου της και άλλους πελάτες.

Η Bullseye Merger Sub, Inc. είναι ένα νεοσύστατο όχημα ειδικού σκοπού το οποίο δεν έχει προηγούμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες και το οποίο συστάθηκε για τους σκοπούς της Συγκέντρωσης. Η εν λόγω εταιρεία ανήκει έμμεσα στην EQT X και ελέγχεται έμμεσα από την EQT X και την EQT Fund Management S.à rl.

H BTRS Holdings Inc. είναι εταιρεία της Πολιτείας του Ντελαγουερ των Η.Π.Α. Είναι πάροχος λογισμικού που βασίζεται στη τεχνολογία νέφους (cloud) και ολοκληρωμένων λύσεων επεξεργασίας πληρωμών που απλοποιούν και αυτοματοποιούν το εμπόριο μεταξύ επιχειρήσεων («B2B») μέσω μιας πλατφόρμας παραγγελίας προς μετρητά (order-to-cash) και ενός δικτύου πληρωμών B2B. Η πλατφόρμα παραγγελίας προς μετρητά (order-to-cash) διευκολύνει τις επιχειρηματικές διαδικασίες για τη λήψη και την εκτέλεση των παραγγελιών των πελατών.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου