Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της TUS Airways Ltd από την Loco Jet Ltd
20/03/2024


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προτεινόμενη απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της TUS Airways Ltd από την Loco Jet Ltd. Το υπόλοιπο μετοχικό κεφάλαιο του Στόχου θα παραμένει στους υφιστάμενους μετόχους.

Η Loco Jet Ltd είναι μία εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Ισραήλ. Η Loco Jet είναι όχημα ειδικού σκοπού που συστάθηκε αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας συναλλαγής και ανήκει έμμεσα σε δύο φυσικά πρόσωπα τα οποία ελέγχουν και άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές επιβατών, στο μάρκετινγκ και διαχείριση πτήσεων, πακέτων διακοπών, οργανωμένων εκδρομών και παρέχουν υπηρεσίες τουρισμού κ.ά.

Η TUS Airways Ltd είναι μια ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η TUS δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών διεθνούς αερομεταφοράς επιβατών.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου