Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Novio Packaging Group BV από την B.G. Holding S.p.A.
26/11/2019


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Novio Packaging Group BV από την B.G. Holding S.p.A.

Η B.G. Holding S.p.A. είναι δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ιταλίας και αποτελεί έμμεση θυγατρική της εταιρείας Berlin Packaging Holdings L.L.C. Η B.G. Holding S.p.A. είναι μια υβριδική εταιρεία συσκευασιών που προσφέρει ποικιλία από πλαστικά και μεταλλικά δοχεία, κλεισίματα και συστήματα διάθεσης.

Η Novio Packaging group BV είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους των Κάτω Χωρών, που παρέχει λύσεις συσκευασίας όπως πλαστικά και γυάλινα δοχεία.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου