Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Η Επιτροπή


Μέλος - Ανδρέας Π. Καρύδης

O Ανδρέας Καρύδης γεννήθηκε στις 12 Νοεμβρίου 1962 στη Λευκωσία.

Κατέχει πτυχίο Οικονομικής των Επιχειρήσεων της Σχολή Νομικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Επίσης, κατέχει δίπλωμα Δημοσιογραφίας και για περίοδο πέραν των 20 ετών εργάστηκε ως δημοσιογράφος, Οικονομικός Αναλυτής σε ηλεκτρονικά και έντυπα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Ασχολήθηκε κυρίως με οικονομικά θέματα και έχει δημοσιεύσει αριθμό άρθρων και αναλύσεων.

Έλαβε μέρος σε Οικονομικά και άλλα Συνέδρια.

Στις 24 Μαϊου 2018, το Υπουργικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. Καρύδη Μέλος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού για περίοδο 5 ετών.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου