Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας Demstar Automotive Ltd που σχετίζεται με τα οχήματα με την εμπορική επωνυμία Peugeot, από την εταιρεία GPA Vision Drive Ltd
27/07/2018


Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) του περί Ελέγχου Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από την εταιρεία GPA Vision Drive Ltd (στο εξής η «GPA») επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας Demstar Automotive Ltd που σχετίζεται με τα οχήματα με την εμπορική επωνυμία Peugeot.

Η GPA αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη στη Κυπριακή Δημοκρατία. Η κύρια δραστηριότητα της είναι η εισαγωγή στη Κύπρο, για πώληση και διανομή, οχημάτων με την εμπορική επωνυμία «Opel», «Citroen», «Mazda» και «Subaru». Η εν λόγω εταιρεία διαθέτει, επίσης, εξουσιοδοτημένα συνεργεία επιδιόρθωσης οχημάτων, με εξειδικευμένους τεχνικούς.

Στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελεί ολόκληρη η επιχείρηση αντιπροσωπείας και διανομής οχημάτων, καθώς επίσης και το υφιστάμενο απόθεμα οχημάτων και ανταλλακτικών, η φήμη και/ή η πελατεία της εταιρείας Demstar Automotive Limited στην Κύπρο που σχετίζεται μόνο με την εμπορική επωνυμία «Peugeot».  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου