Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Copernit S.p.A. από την Holding Soprema SA
07/06/2024


Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Copernit S.p.A. από την Holding Soprema SA.

Η Holding Soprema SA είναι εταιρεία, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γαλλίας. Η Holding Soprema SA δραστηριοποιείται, μέσω των θυγατρικών της, στον σχεδιασμό, την κατασκευή και την προμήθεια λύσεων στεγανοποίησης, υλικών στέγης, ηχομόνωσης και θερμομόνωσης.

Η Copernit S.p.A. είναι εταιρεία, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ιταλίας. Η Copernit S.p.A. δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό, την κατασκευή και την προμήθεια προϊόντων στέγασης, στεγανοποίησης και επένδυσης που χρησιμοποιούνται σε οικιστικά, εμπορικά, βιομηχανικά και/ή δομικά έργα.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου