Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Imperva Holdings, LLC από την Thales S.A., μέσω της Thales USA, Inc.
01/12/2023


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προτεινόμενη απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Imperva Holdings, LLC από την Thales S.A., μέσω της Thales USA, Inc..

Η Thales USA, Inc. είναι ιθύνουσα εταιρεία, η οποία ενεργεί ως η εταιρική έδρα για τις δραστηριότητες της Thales S.A. στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι δραστηριότητες της Thales USA, Inc. περιλαμβάνουν υπηρεσίες άμυνας, αεροδιαστημικής και ασφάλειας. Η Thales USA, Inc. ανήκει 100% στην Thales S.A, την τελική μητρική εταιρεία και εταιρεία χαρτοφυλακίου του Ομίλου Thales.

Η Thales S.A. είναι μία παγκόσμια εταιρεία με έδρα στη Γαλλία, με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Euronext του Παρισιού. Η Thales δραστηριοποιείται παγκοσμίως σε διάφορους κλάδους, περιλαμβανομένης της άμυνας και ασφάλειας, της αεροδιαστημικής και του διαστήματος, της ψηφιακής ταυτότητας και ασφάλειας και των επίγειων μεταφορών.

Η Imperva Holdings, LLC είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους Νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η Imperva είναι μία διεθνής εταιρεία ψηφιακής ασφάλειας που δραστηριοποιείται παγκοσμίως σε προϊόντα κυβερνοασφάλειας.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου