Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Επιστολή της ΕΠΑ προς τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου για πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα αναφορικά με τις δημόσιες δηλώσεις και ανακοινώσεις σχετικά με την αγορά μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ εκ μέρους της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου που κατείχε ο Όμιλος Marfin Popular Bank Public Company Ltd και την απόκτηση του ελέγχου της Ελληνικής Τράπεζας από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου
02/02/2007


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) απέστειλε σήμερα στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου υπό το φως των χθεσινών δημοσίων δηλώσεων του και άλλων δημοσίων δηλώσεων και ανακοινώσεων επιστολή με την οποία ζητούνται στοιχεία, πληροφορίες και έγγραφα αναφορικά με τις χθεσινές δημόσιες δηλώσεις για την αγορά μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ (Ελληνική Τράπεζα) εκ μέρους της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου που κατείχε ο Όμιλος Marfin Popular Bank Public Company Ltd και για την απόκτηση του ελέγχου της Ελληνικής Τράπεζας από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου.

Η εν λόγω επιστολή αποστάληκε από την Υπηρεσία της ΕΠΑ στη βάση των αρμοδιοτήτων της ΕΠΑ και των προνοιών των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμων 1999-2000.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου