Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση της δραστηριότητας Fastmarkets της Euromoney Institutional Investor PLC από την Astorg VΙΙΙ, SCSp
19/08/2022


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προτεινόμενη απόκτηση της δραστηριότητας Fastmarkets της Euromoney Institutional Investor PLC (η «Euromoney») από την Astorg VΙΙΙ, SCSp, η οποία θα επιτευχθεί κατόπιν ολοκλήρωσης σειράς πράξεων.

Το Ταμείο Astorg Fund VIII, SCSp είναι ειδικός συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένος σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου που έμμεσα ελέγχεται από την Astorg Group S.à.r.l. (από κοινού όλες οι συνδεδεμένες εταιρείες ο «Όμιλος Astorg»). Ο Όμιλος Astorg αποτελεί οργανισμό ιδιωτικών κεφαλαίων με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση, ο οποίος συνεργάζεται με επιχειρηματίες και ομάδες διαχείρισης για την εξαγορά κορυφαίων στην αγορά παγκόσμιων εταιρειών με έδρα την Ευρώπη ή τις ΗΠΑ, παρέχοντάς τους στρατηγική καθοδήγηση, διακυβέρνηση και κεφάλαια προκειμένου να επιτύχουν τα σχέδια ανάπτυξής τους.

Η Euromoney είναι δημόσια εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Λονδίνου και αποτελεί παγκόσμια εταιρεία παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης από επιχείρηση προς επιχείρηση (B2B). Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε τρία τμήματα: (α) Fastmarkets (πρώην «Pricing»), (β) Financial & Professional Services και (γ) Asset Management. Το τμήμα Fastmarkets παρέχει δείκτες αναφοράς και αναλύσεις τιμών βασικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται από τους πελάτες στις επιχειρηματικές διαδικασίες και ροές εργασίας τους. Οι δραστηριότητες του εν λόγω τμήματος περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, στην παροχή τιμών σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, από τη δημιουργία του βασικού προϊόντος έως την ανακύκλωση στις αγορές μετάλλων και εξόρυξης, δασικών προϊόντων και γεωργίας.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου