Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από την KKR & Co. Inc. του μετοχικού κεφαλαίου της Quinag Acquisition (FDI) Limited μέσω της Hulk Asia Holdings II Pte. Ltd
30/05/2024


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από την KKR & Co. Inc. του μετοχικού κεφαλαίου της Quinag Acquisition (FDI) Limited μέσω της Hulk Asia Holdings II Pte. Ltd.

Η KKR & Co. Inc., είναι μία παγκόσμια εταιρεία επενδύσεων που προσφέρει εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων καθώς και κεφαλαιαγορών και ασφαλίσεων. Η ΚΚR χρηματοδοτεί επενδυτικά ταμεία (investment funds) που επενδύουν σε ιδιωτικά κεφάλαια (private equity), πιστώσεις και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία και έχει στρατηγικούς συνεργάτες που διαχειρίζονται επενδυτικά κεφάλαια (hedge funds).

Η Hulk Asia Holdings II Pte. Ltd είναι όχημα ειδικού σκοπού που συστάθηκε για τους σκοπούς της προτεινόμενης συναλλαγής και ανήκει έμμεσα εξ ολοκλήρου σε επενδυτικά ταμεία, οχήματα και/ή λογαριασμούς που συμβουλεύονται και τυγχάνουν διαχείρισης από την KKR.
Στόχος στην προτεινόμενη συναλλαγή είναι η απόκτηση της Quinag Acquisition (FDI) Limited και των θυγατρικών της εταιρειών Healthium Medtech Limited και Carenow Lifesciences Private Limited. Η Healthium Medtech Limited είναι μία μη εισηγμένη, δημόσια εταιρεία ιατρικών συσκευών που εδρεύει στην Ινδία και ασχολείται με την παραγωγή, τις πωλήσεις και την εμπορία προϊόντων που χρησιμοποιούνται στη χειρουργική και μετεγχειρητική φροντίδα. Η Carenow Lifesciences Private Limited εδρεύει στην Ινδία και ασχολείται με την έρευνα, την ανάπτυξη, το σχεδιασμό, τις δοκιμές, την κατασκευή και την πώληση μη συνταγογραφούμενων προϊόντων ελέγχου λοιμώξεων / προσωπικής φροντίδας και προσωπικής υγιεινής.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου