Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Φωτογραφικό Υλικό

Φωτογραφικό Υλικό
Στις 9 Μαΐου 2024, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Αρχηγείο της Αστυνομίας Κύπρου μεταξύ της Προέδρου, των Μελών της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) και της Υπηρεσίας της και του Αρχηγού της Αστυνομίας με σκοπό την υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ της Αστυνομίας και της ΕΠΑ.


Υπογραφή Πρωτοκόλλου  Συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού και της Αστυνομίας Κύπρου Υπογραφή Πρωτοκόλλου  Συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού και της Αστυνομίας Κύπρου Υπογραφή Πρωτοκόλλου  Συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού και της Αστυνομίας Κύπρου

  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου