Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με τίτλο «Δυναμική και εξελίξεις στο δίκαιο του ανταγωνισμού και της προστασίας του καταναλωτή»
07/12/2018


Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή και η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού διοργανώνουν από κοινού την Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2018, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων που βρίσκεται στο ισόγειο του Υπουργείου Οικονομικών (Γωνία Μιχαήλ Καραολή & Γρηγόρη Αυξεντίου, 1439 Λευκωσία), ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Δυναμική και εξελίξεις στο δίκαιο του ανταγωνισμού και της προστασίας του καταναλωτή».

Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση των επιχειρήσεων και των καταναλωτών για τις νέες νομοθετικές εξελίξεις στο δίκαιο του ανταγωνισμού και της προστασίας του καταναλωτή τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.


Ειδικότερα, στην ημερίδα θα αναλυθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των πολιτικών του ανταγωνισμού και της προστασίας του καταναλωτή και θα παρουσιαστεί η νέα Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου αναφορικά με την ενδυνάμωση των Εθνικών Αρχών Ανταγωνισμού. Επίσης, θα γίνει παρουσίαση του νομικού πλαισίου που θεσπίζει τις διαδικασίες αποζημιώσεων προσώπων που έχουν υποστεί ζημία από παραβάσεις του δικαίου του ανταγωνισμού και θα επεξηγηθεί ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την προστασία του καταναλωτή στην Κύπρο.


Η εκδήλωση είναι ανοικτή για κάθε ενδιαφερόμενο.


Παρακαλώ όπως δηλώσετε τη συμμετοχή σας το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018 :
aiakovou@mcit.gov.cy ή στα τηλέφωνα 22 200900/949.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου