Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Απόφαση της Επιτροπής αναφορικά με γνωστοποίηση πράξης συγκέντρωσης των εταιρείων Coronis Systems S.A. (Γαλλία) και Elster Group GmbH (Γερμανία)
07/06/2007


Στις 11.5.07, η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) έλαβε γνωστοποίηση εκ μέρους των εταιρειών Coronis Systems S.A. (Γαλλία) και Elster Group GmbH (Γερμανία) πράξης συγκέντρωσης που αφορά εξαγορά του 100% των μετοχών του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Coronis Systems S.A. (Γαλλία) από την εταιρεία Elster Group GmbH (Γερμανία).

Οι δραστηριότητες των εμπλεκομένων επιχειρήσεων είναι:

· Elster Group GmbH (Γερμανία): κατασκευή μετρητών αναφορικά με την κατανάλωση νερού και ηλεκτρισμού, μετρητών αερίου και συσκευές χρησιμοποίησης αερίου.

· Coronis Systems S.A. (Γαλλία): σχεδιασμός και ανάπτυξη ασύρματων ΟΕΜ λύσεων για συσκευές και προϊόντα που χρειάζονται υπέρ-χαμηλή κατανάλωση ρεύματος και μακράς ακτίνας σύνδεσης.

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, σε συνεδρία της ημερομηνίας 6.6.07, στην βάση όλων των στοιχείων ενώπιον της συμπεριλαμβανόμενης και της έκθεσης της Υπηρεσίας διαπίστωσε ότι η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης αν και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου, δεν δημιουργεί αμφιβολίες ως προς το συμβατό της με την ανταγωνιστική αγορά και ως εκ τούτου την κήρυξε συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου