Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Fameline Technologies Group Ltd από την Mariapps Marine Solutions Cyprus Ltd
26/07/2022


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Fameline Technologies Group Ltd από την Mariapps Marine Solutions Cyprus Ltd.

Η Fameline Holdings Group Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. H Fameline Holdings είναι ένας Όμιλος εταιρειών με παρουσία στους τομείς της ναυτιλίας, της βιομηχανίας και του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Οι εμπορικές δραστηριότητες του Ομίλου περιλαμβάνουν την παροχή ναυτιλιακού εξοπλισμού και ανταλλακτικών, την προμήθεια λιπαντικών και καυσίμων, υπηρεσίες δορυφορικών επικοινωνιών και μια σειρά τεχνικών υπηρεσιών.

Η MariApps Marine Solutions Cyprus Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Mariapps Cyprus είναι μία εταιρεία τεχνολογίας η οποία επικεντρώνεται στην παροχή εξατομικευμένων εφαρμογών και λογισμικού για ναυτιλιακές επιχειρήσεις και ανήκει στον Όμιλο Schulte. Ο Όμιλος Schulte ασχολείται κυρίως με την πλοιοκτησία, τη διαχείριση πλοίων, την ανάπτυξη ναυτιλιακού λογισμικού και ένα ευρύ φάσμα άλλων εξειδικευμένων ναυτιλιακών υπηρεσιών.

Η Fameline Technologies Group Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία ιδρύθηκε για τους σκοπούς της προτεινόμενης συγκέντρωσης, δεν έχει πραγματοποιήσει καμία επιχειρηματική δραστηριότητα και ανήκει στην Fameline Holdings Group Ltd.







  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου