Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Απονομή βραβείων σε πρωτεύσαντες φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, από την Διευθύντρια της Υπηρεσίας της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού και από Μέλος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού
05/07/2022


Στις 20/6/2022 η Διευθύντρια της Υπηρεσίας της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, κα Χριστιάννα Σιδέρη, απένειμε βραβείο εκ μέρους της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού σε πρωτεύσαντα φοιτητή της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου.


Στις 29/6/2022 το Μέλος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, κος Ανδρέας Π. Καρύδης, απένειμε βραβείο εκ μέρους της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού σε πρωτεύσασα φοιτήτρια του Τμήματος Νομικής, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» στην Πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Κύπρου.

  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου