Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Scanjet Holding AB από την Alfa Laval Corporate AB
08/08/2022


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Scanjet Holding AB από την Alfa Laval Corporate AB.

Η Alfa Laval Corporate AB δραστηριοποιείται στην διεξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα μέσω θυγατρικών ή κοινοπραξιών, στη Σουηδία και στο εξωτερικό, στην ανάπτυξη, κατασκευή και πώληση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, κατά προτίμηση στους τομείς του διαχωρισμού, της ανταλλαγής θερμότητας και της τεχνολογίας ροής, καθώς και η διαχείριση ακίνητης και κινητής περιουσίας και άλλων εργασιών συμβατών με αυτές. H Alfa Laval Corporate AB ανήκει στον όμιλο Alfa Laval, του οποίου μητρική είναι η Alfa Laval AB (publ), εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Σουηδίας. Ο όμιλος Alfa Laval είναι ένας παγκόσμιος πάροχος προϊόντων και λύσεων που αφορούν τη μεταφορά θερμότητας και τον διαχωρισμό και μεταφορά υγρών.

Η Scanjet είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Σουηδίας. Ο Όμιλος Scanjet δραστηριοποιείται στην παροχή προϊόντων καθαρισμού θαλάσσιων δεξαμενών, εξοπλισμό μέτρησης στάθμης νερού, συναγερμούς υπερχείλισης υψηλής στάθμης και συστήματα ελέγχου εκπομπών ατμών, όπως και παροχή υπηρεσιών βιομηχανικού, υπεράκτιου και θαλάσσιου σχεδιασμού.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου