Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία κοινής επιχείρησης αφενός από τον κ. Δημήτρη Κοντομηνά και την Alpha Media Group Ltd και αφετέρου από την Μότορ Οϊλ (Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου ΑΕ, με σκοπό την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών Alpha Δορυφορική Τηλεόραση ΑΕ, Alpha Ραδιοφωνική ΑΕ και Alpha Ραδιοφωνική Κρόνος ΑΕ
18/01/2019


Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης από τον κ. Δημήτρη Κοντομηνά, την Alpha Media Group Ltd και την Μότορ Οϊλ (Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου ΑΕ, αναφορικά με τη σύσταση της κοινής επιχείρησης Nevine Holdings Ltd, με σκοπό την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών Alpha Δορυφορική Τηλεόραση ΑΕ, Alpha Ραδιοφωνική ΑΕ και Alpha Ραδιοφωνική Κρόνος ΑΕ.

Ο κ. Δημήτρης Κοντομηνάς, μέσω της εταιρείας συμμετοχών Sixomen Limited η οποία είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με της νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, ελέγχει την Alpha Ραδιοφωνική ΑΕ και την Alpha Ραδιοφωνική Κρόνος ΑΕ. Επισπρόσθετα, ο κ. Κοντομηνάς ελέγχει αριθμό εταιρειών οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.


Η Alpha Media Group Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με της νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και αποτελεί εταιρεία συμμετοχών. Η εν λόγω εταιρεία κατέχει το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Δορυφορική Τηλεόραση ΑΕ.

Η Μότορ Οϊλ (Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου ΑΕ αποτελεί τη μητρική εταιρεία του ομώνυμου ομίλου, ο οποίος δραστηριοποιείται στους τομείς της διύλισης και παραγωγής πετρελαίου, των βασικών ελαίων λιπαντικών, της ασφάλτου, των υγραερίων, των καυσίμων αεριωθούμενων, μαζούτ και βενζίνης, της χονδρικής και λιανικής εμπορίας προϊόντων πετρελαίου, της παραγωγής, χονδρικής και λιανικής εμπορίας λιπαντικών, διαχείρισης και εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών, λειτουργίας του συστήματος ανεφοδιασμού αεροπορικού καυσίμου και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, ενέργειας, χημικών, προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και/ή φυσικού αερίου, και ναυτιλίας.

H Nevine Holdings Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με της νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και αποτελεί εταιρεία συμμετοχών.

Στόχος στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελούν οι επιχειρήσεις Alpha Δορυφορική Τηλεόραση ΑΕ, Alpha Ραδιοφωνική ΑΕ και Alpha Ραδιοφωνική Κρόνος ΑΕ. Οι εν λόγω επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους τομείς: (α) η ALPHA Δορυφορική Τηλεόραση ΑΕ δραστηριοποιείται στα ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, κατά βάση ως πάροχος επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης πανελλαδικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου, (β) η Alpha Ραδιοφωνική ΑΕ δραστηριοποιείται στη λειτουργία ενημερωτικού ραδιοφωνικού σταθμού τοπικής εμβέλειας στην Ελλάδα, και (γ) η Alpha Ραδιοφωνική Κρόνος ΑΕ δραστηριοποιείται στη λειτουργία μη ενημερωτικού ραδιοφωνικού σταθμού τοπικής εμβέλειας στην Ελλάδα.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου