Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της The Quality Group GmbH από την CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A., μέσω της Asterix AcquiCo GmbH
20/06/2022


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της The Quality Group GmbH από την CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A., μέσω της Asterix AcquiCo GmbH.

Η CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A., μαζί με τις θυγατρικές και συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, αποτελούν το «Δίκτυο CVC». Οι δραστηριότητες των εν λόγω εταιρειών περιλαμβάνουν την παροχή επενδυτικών συμβουλών και/ή διαχείριση επενδύσεων εκ μέρους ορισμένων κεφαλαίων και επενδυτικών πλατφόρμων.

Η Asterix AcquiCo GmbH είναι όχημα ειδικού σκοπού χωρίς προηγούμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες, η οποία συστάθηκε για να ενεργήσει ως όχημα εξαγοράς για τους σκοπούς της Προτεινόμενης Συναλλαγής. Είναι εγγεγραμμένη σύμφωνα με το δίκαιο της Γερμανίας.

Η The Quality Group GmbH είναι εταιρεία εγγεγραμμένη σύμφωνα με το δίκαιο της Γερμανίας. Είναι κατασκευαστής καινοτόμων προϊόντων διατροφής αθλητικών επιδόσεων (innovative sports performance nutrition products) και υγιεινών εναλλακτικών τροφών χαμηλής ζάχαρης. Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της περιλαμβάνει πρωτεΐνη σε σκόνη, προϊόντα διαχείρισης βάρους, βιταμίνες και αθλητικά συμπληρώματα.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου