Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της FM Games Holding Cyprus Ltd από τη Miniclip SA, μέσω της Kolochi Holdings Limited
07/08/2023


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της FM Games Holding Cyprus Ltd από τη Miniclip SA, μέσω της Kolochi Holdings Limited.

Η Kolochi Holdings Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Kolochi Holdings Ltd είναι όχημα ειδικού σκοπού χωρίς προηγούμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες, που συστάθηκε για τους σκοπούς της συναλλαγής. Είναι θυγατρική της Miniclip Group SA και τελικώς ελέγχεται από την Tencent Holdings Limited.

Η Miniclip Group SA (Miniclip, και μαζί με τις θυγατρικές της, Όμιλος Miniclip) είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ελβετίας. Ο Όμιλος Miniclip, που είναι ένας διεθνής όμιλος ψηφιακών παιχνιδιών και ψυχαγωγίας που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, δημοσίευση και διανομή παιχνιδιών για πολλαπλούς παίκτες.

Η Tencent Holdings Limited είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους των Νήσων Κέιμαν. Η Tencent Holdings Limited (Tencent, και μαζί με τις θυγατρικές της, Όμιλος Tencent) είναι πολυεθνική εταιρεία τεχνολογίας και ψυχαγωγίας και είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στην βιομηχανία βιντεοπαιχνιδιών και επενδύει σε εταιρείες ψυχαγωγίας και τεχνολογίας. Έχει συμφέροντα στον τομέα των επικοινωνιών, της πληροφόρησης και της ψυχαγωγίας και δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στον διαδικτυακό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας μέσω διαδικτύου και κινητής τηλεφωνίας, υπηρεσιών διαδικτυακής διαφήμισης και cloud και άλλων συναφών επιχειρηματικών υπηρεσιών. Ο Όμιλος Tencent ασχολείται με τη λειτουργία διαδικτυακών παιχνιδιών και πλατφόρμων κινητών τηλεφώνων, τη διαφήμιση, την ανάπτυξη και την έκδοση λογισμικών παιχνιδιών και την λειτουργία πλατφόρμων μέσων ενημέρωσης. Επίσης, ο Όμιλος Tencent πραγματοποιεί επενδύσεις σε εταιρείες χαρτοφυλακίου σε διάφορους τομείς και χώρες.

Στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελεί η FM Games Holding Cyprus Ltd, που αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η FM Games Holding Cyprus Ltd (μαζί με τις θυγατρικές της, ο Όμιλος FM Games) επικεντρώνεται σε κλασικά παιχνίδια με κάρτες και επιτραπέζια, θέτοντας τα στο ταχέως αναπτυσσόμενο κοινό των κινητών τηλεφώνων και διαχειρίζεται ένα αυξανόμενο χαρτοφυλάκιο με περισσότερα από 15 παιχνίδια σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες κινητών.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου