Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Aleph Group Inc., από την CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A., μέσω της Aleph Maradona LP
12/12/2023


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προτεινόμενη απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Aleph Group Inc., από την CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A., μέσω της Aleph Maradona LP.

Η Aleph Maradona LP είναι μια ετερόρρυθμη εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Ντέλαγουερ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που ανήκει έμμεσα στα Ταμεία CVC. Η εν λόγω εταιρεία δεν έχει άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες εκτός από τη συμμετοχή της στην Aleph Group, Inc..

Το Δίκτυο CVC αποτελείται από τη CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. και τις θυγατρικές της και το CVC Capital Partners Advisory Group Holding Foundation και τις θυγατρικές του, οι οποίες είναι ιδιωτικές οντότητες των οποίων οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν την παροχή επενδυτικών συμβουλών και/ή τη διαχείριση επενδύσεων για λογαριασμό ορισμένων επενδυτικών ταμείων και επενδυτικών πλατφορμών («Ταμεία CVC»). Το Δίκτυο CVC παρέχει επενδυτικές συμβουλές και διαχειρίζεται επενδύσεις για λογαριασμό των Ταμείων CVC. Ειδικεύεται στη συμβουλευτική για μοχλευμένες εξαγορές (leveraged buyouts) και αναζητά συνεχώς νέες επενδυτικές ευκαιρίες, επιδιώκοντας ταυτόχρονα την αξιοποίηση και την ανάπτυξη των υφιστάμενων επενδύσεων των Ταμείων CVC.

Η Aleph Group Inc.είναι μια εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους των Cayman Islands και είναι φορέας ψηφιακής διαφήμισης (enabler of digital advertising) σε πλατφόρμες ψηφιακών μέσων (digital media platforms). Η Aleph ενεργεί ως ο τοπικός αντιπρόσωπος για πλατφόρμες ψηφιακών μέσων στις χώρες όπου οι εν λόγω πλατφόρμες δεν έχουν άμεσες δραστηριότητες εκτός της αυτοεξυπηρέτησης της πλατφόρμας ή της άμεσης τοπικής παρουσίας (π.χ. Βαλκάνια, Βαλτικές χώρες, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, Νοτιοανατολική Ασία, Λατινική Αμερική κ.λπ.)  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου